Rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen

Door: Bron: Vlaamse ministerraad, 10 11 2022 14-11-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022

Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en probeert ook meer vrijheidsgraden te genereren om zo de lokale autonomie te bevestigen in het voeren van een modern personeelsbeleid. Het besluit zet ook in op verschillende vernieuwingen, zoals al aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024: het wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden, inzetten op interne mobiliteit tussen de lokale of provinciale besturen en op externe mobiliteit tussen overheidsniveaus en de private sector. Ten slotte introduceert het besluit ook verschillende moderne HRM-instrumenten voor de lokale en provinciale besturen. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Met de sociale partners werd geen akkoord bereikt omtrent deze nieuwe rechtspositieregeling. De reden lag hiervoor zowel in de wijze van onderhandelen, als in de verregaande autonomie en vrijheid die aan de lokale besturen wordt gelaten.  Een samenvatting van hun voornaamste argumenten kan u hier vinden.

De volledige tekst van de rechtspositieregeling kan u hier consulteren.