Definitieve goedkeuring kaderbesluit rechtspositieregeling personeel lokale en provinciale besturen

Door: Bron: Vlaamse Ministerraad, 20 01 2022 20-1-2023

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

op voorstel van viceminister-president Bart Somers

"​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit, en genereert meer vrijheid voor het voeren van een modern lokaal personeelsbeleid. Het besluit zet ook in op verschillende vernieuwingen: het wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele personeelsleden, inzetten op interne mobiliteit tussen de lokale of provinciale besturen en op externe mobiliteit tussen overheidsniveaus en de private sector. Ten slotte introduceert het besluit ook verschillende moderne HRM-instrumenten voor de lokale en provinciale besturen." (Verslag Vlaamse Regering).

Het besluit  geeft het lokaal en provinciaal bestuur meer ruimte voor het voeren van een eigen personeelsbeleid. Anderzijds riskeert het de verschillen tussen lokale besturen nog groter te maken, wat de vrees doet ontstaan naar meer competitie tussen de besturen. Dit laatste was alvast de vrees van de vakbonden. Geen enkele vakbond ging akkoord met het ontwerp van besluit.

 

(Noot: Er werd geen advies door de Raad van State uitgebracht.)

Op 18 november 2022 werd een adviesaanvraag (rolnummer 72.560/3) ingediend bij de Raad van State met het verzoek tot behandeling van deze adviesaanvraag binnen een termijn van dertig kalenderdagen. Die termijn verstreek op 20 december 2022. Gelet op het grote aantal adviesaanvragen dat de derde kamer van de afdeling Wetgeving te verwerken kreeg, was het niet mogelijk om advies te geven over dit ontwerp. Bij het verstrijken van de termijn voor het onderzoek van de adviesaanvraag zonder dat de afdeling Wetgeving een advies heeft meegedeeld, wordt de adviesaanvraag met toepassing van artikel 84, §4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, onttrokken aan de afdeling Wetgeving en van de rol afgevoerd.

 

 

 

 

RPR Lokale besturen 2022 - goedkeuring 20 01 23 .pdf