5 principes in het beleid voor ambtenaren

Door: Bron: Fedweb, 28-2-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

Minister Petra De Sutter publiceerde haar beleidsnota Ambtenarenzaken 2.0.

Bron: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2021/ambtenarenzaken-één-nota-5-principes

Met het oog op een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende administratie die kwaliteitsdiensten verleent aan alle burgers, bouwde de minister haar nota op rond 5 principes: vertrouweneenvoudopenkrachtig en gericht op vernieuwing.

Vertrouwen


Eenvoud

Vereenvoudiging en/of digitalisering:


Open


Krachtig 


Innovatie