2019 Karine Moykens, Secretaris-Generaal van departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Door: Bron: VVBB 22-2-2020

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

 

 

Karine Moykens, leidend ambtenaar van het Vlaamse Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), is door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2019. Zij is daarmee de 22ste laureaat die deze erkenning krijgt.

Karine Moykens krijgt de prijs vooral omwille van haar leiderschap in de grote veranderingsprojecten die het snelgroeiende Departement WVG heeft doorgemaakt.  Het Departement WVG groeide in korte tijd enorm: het personeelsbestand en het budget zijn nagenoeg verviervoudigd. Karine etaleert hierbij ook een leiderschap dat gericht is op verbinden. Zij is tevens lid van het voorzitterscollege van de Vlaamse administratie en neemt daarin het leiderschap op voor belangrijke strategische en beleidsdomeinoverschrijdende hervormingsprojecten.