Strategische planning en management bij de lokale besturen

Door: Gauthier Van Dorpe 1-4-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bepaalde benaderingen van strategie, zoals strategische planning en management, zijn uitgegroeid tot een ‘vanzelfsprekendheid’ in de publieke sector. De introductie van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), hét strategische planningssysteem voor de lokale besturen in Vlaanderen, toont de opmars van deze benaderingen aan. Strategische planning en management zijn een intensief onderzocht topic, toch was er nood aan bijkomend onderzoek.

Enerzijds was er namelijk de veronderstelling dat strategische planning en management bepaalde gunstige uitkomsten generen voor de toepassende entiteit.

Anderzijds was er te weinig geweten over de mate waarin de Vlaamse gemeenten aan strategische planning en management doen, hoe ze dit doen en welke uitkomsten dit voortbrengt.  Dit vormt dan ook de kern van dit onderzoek.

Onderzoeksopzet

Alle algemeen directeurs van de 300 gemeenten in Vlaanderen werden aangeschreven met de vraag om te participeren aan de studie. Via de verzamelde data bij 107 gemeenten werd in de eerste plaats onderzocht welke associatie er bestaat tussen het strategisch plannings- en managementproces en verschillende dimensies van uitkomsten die gerelateerd worden aan dit proces. Daarenboven werd nagegaan in welke mate de Vlaamse gemeenten aan strategische planning en management doen. 

Strategische planning vindt zijn weg binnen de lokale besturen

Uit het onderzoek blijkt dat de Vlaamse gemeenten het best goed doen op vlak van strategische planning, zeker in vergelijking met andere landen (vb. Finland en Noorwegen) waar vergelijkbaar onderzoek werd uitgevoerd. Uit de analyse kan afgeleid worden dat de Vlaamse gemeenten de belangrijkste aspecten van strategische planning (i.e. toekomstvisie ontwikkelen, doelen bepalen, actieplannen ontwikkelen, omgevingsanalyse, interne analyse, etc.) in degelijke mate toepassen. Het herzien van de missie en de mandaten van de organisatie, alsook het uitvoeren van een haalbaarheidsinschatting van de voorgestelde strategieën wordt in mindere mate gedaan. Hier is dus ruimte voor verbetering.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

 

 

Over de auteur

Gauthier Van Dorpe (Universiteit Gent) werd tweede laureaat van de jaarlijkse Scriptieprijs Binnenlands Bestuur 'Guido Decoster' - 2020.