Vlaanderen krijgt nieuwe structuur in 15 regio's

Door: Bron: VRT NWS + binnenlands bestuur 2-2-2023

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Bron: VRT-NWS, 1 februari 2023

Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio's. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in "de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden". Er komen nu 15 regionale samenwerkingsverbanden. Alle Limburgse regio's vormen één regio.

"Het Vlaamse bestuurlijk landschap is in de loop der jaren dichtgeslibd door een kluwen van intergemeentelijke samenwerkingen", zegt Somers. "Vandaag bekomen we een interne staatshervorming die hier definitief komaf mee maakt en lokale besturen blijvend versterkt." 

 

Volgens Somers is de keuze nu duidelijk: minder structuren, minder mandaten, meer transparantie, efficiëntie en lokale slagkracht. "Hier praat men sinds het sluiten van het Egmontpact in de jaren 70 al van."

Bijna een jaar geleden bereikte de Vlaamse regering al een akkoord over de nieuwe opdeling. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe decreet, dit voorjaar, zullen nieuwe samenwerkingsverbanden zich op de regio’s moeten oriënteren. Structuren die nu al bestaan, krijgen tot uiterlijk 31 december 2030 om zich aan te passen. Afvalintercommunales hebben tot 31 december 2036 de tijd zich aan te passen.

"Het betreft een immense efficiëntie-oefening die lokale besturen toelaat beter samen te werken en meer slagkracht geeft", aldus Somers. Hij benadrukt dat de burgemeesters de spil blijven. "Zij behouden het overzicht en hebben maandelijks contact met hun collega's burgemeester in het burgemeestersoverleg. Daarnaast blijft gemeentelijke beslissingsbevoegdheid uiteraard op lokaal niveau." 

"De werking van de regio komt minstens twee maal per jaar op de gemeenteraad", aldus Somers. Lokale besturen worden aangemoedigd om samen te werken op vlak van personeelsmobiliteit binnen een regio, waardoor personeel flexibeler kan worden ingezet.

Voor alle duidelijkheid: naast de regio's zijn er nog de provincies met gouverneurs. We hebben voortaan 15 regio's en vijf Vlaamse provincies (West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg).

Historiek van het besluit

De kadernota regiovorming van 9 oktober 2020 bevat een kaart met een aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over de regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren. Ook de VVSG en de ministers van de Vlaamse sectorale beleidsdomeinen kregen een adviesvraag.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed. Voor 4 van de 5 provincies werden de referentieregio’s afgebakend. Voor Limburg kwam er een vervolgtraject.

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering dat de 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot één referentieregio. Dit heeft als resultaat dat Vlaanderen verdeeld wordt in 15 referentieregio’s.

 

Meer weten over de eigen gemeente: Kaartmateriaal regiovorming- Lokaal Bestuur Vlaanderen