Medewerkers lokale besturen en arbeidsmobiliteit

Door: Bron: Centrum Lokale Politiek UGent / Servantes Award 29-11-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst.

De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.

 

De Servantes Barometer

Het  Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent stelde de Servantes Barometer voor. De onderzoekers deden een digitale bevraging bij de algemeen directeurs en de personeelsverantwoordelijken van de Vlaamse lokale besturen. Dit  levert interessante informatie over de in-, door- en uitstroom van de medewerkers van de lokale besturen.

 

Openstaande vacatures invullen: een uitdaging.

In de eerste plaats is het duidelijk dat het voor lokale besturen niet evident is om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel makkelijk) tot 7 (heel moeilijk) kwam men uit op een score van 4,97. Nochtans zijn er heel wat pluspunten aan het werken voor lokale besturen.

 

“Eén iets is echter nu al duidelijk: ondanks het feit dat de lokale besturen hun vacatures niet zo gemakkelijk ingevuld krijgen, beschikken ze over heel veel troeven.”

 

Kiezen voor het lokaal niveau

Op de vraag ‘waarom komen nieuwe medewerkers voor u werken’ geven de respondenten in volgorde van belangrijkheid aan:  nabijheid, work-life balance, arbeidsvoorwaarden, werken aan publieke dienstverlening,…

 

Telewerken: een blijver

Een tweede belangrijke conclusie is dat het telewerken ook bij de lokale besturen een constante zal zijn.

30,7% van de bevraagden geeft aan ‘volgens een vaste verhouding die wij opleggen’, 27,8% ‘volgens een vaste verhouding die zezelf kiezen’. Bijna 6% mag volledig vrij kiezen, bijna 12% ‘volgens een vaste dag per week die ze zelf kiezen’ en slechts 3% moet nog voltijds op het werk aanwezig

 

Mobiliteit: waarom verlaten medewerkers het bestuur ?

Een derde conclusie heeft betrekking op het uitdiensttreden van de medewerkers. Op de vraag hoe groot de mobiliteit naar een andere werkgever is, is het resultaat voor de lokale besturen alvast bemoedigend.

De mobiliteit is niet overdreven groot maar ze bestaat wel degelijk

(Op een schaal van 1 (onbestaande) tot 7 (heel groot) komt het onderzoek tot een score van 2,94.) Dit neemt niet weg dat het een aandachtspunt mag zijn. Het advies is dan ook om nog meer aandacht te vestigen op exitgesprekken. Ook voor lokale besturen is het immers belangrijk om te weten waarom mensen het lokaal bestuur verlaten. Slechts op die manier kan men eventueel remediëren. Als we kijken wat de nieuwe werkgever is van de medewerkers die een lokaal bestuur verlaten, merken we dat 33% naar de private sector trekt, 30,7% naar een ander lokaal bestuur (lokale besturen zijn dus weldegelijk concurrenten van elkaar), 21% naar de publieke sector en 15% naar de non-profit-sector.

 

De eerste editie van de Servantes Barometer geldt als een nulmeting.  De barometer brengt alvast een aantal belangrijke aandachtspunten in kaart. De uitgebreide analyse van de barometer wordt voorgesteld op het 23ste congres lokale en provinciale politiek (12 maart 2023 in Gent).

 

Bron: Vandenbroele, MAT-connect, 16 11 2022

Bron: Servantes Award, 27 oktober 2022