Wordt maatschappelijk werk een knelpuntberoep ?

Door: Bron: Sociaal.net 16-5-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers overal problematisch te worden.”

 

Aantal vacatures neemt toe

Het aantal nieuwe vacatures die VDAB ontvangt voor maatschappelijk werkers stijgt jaar na jaar. Alleen volgt het aantal kandidaten voor deze jobs deze steile opmars niet. Waar de VDAB in maart 2017 91 openstaande vacatures voor deze beroepsgroep telde, waren dat er in dezelfde maand van dit jaar maar liefst 516, ruim vijf keer zo veel.

De openstaande vacatures stapelen zich de laatste tijd wel in meer sectoren op, maar sociaal werk springt erbovenuit. Ter vergelijking: op de volledige arbeidsmarkt gaat het ‘slechts’ om een ruime verdubbeling van het totaal aantal openstaande vacatures sinds 2017.

 

Opeenvolgende crisissen

De OCMW’s hebben al langer moeite om vacatures ingevuld te krijgen, vertelt Nathalie Debast, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Opeenvolgende crisissen maken het probleem vandaag zeer zichtbaar.

‘OCMW’s hebben al langer moeite met vacatures ingevuld te krijgen.’

“Tijdens de pandemie kwam er heel veel druk bij de gemeenten en de OCMW’s te liggen”, aldus Debast. “Niet enkel doordat men de vaccinatiecentra moest gaan regelen, er kwamen ook meer mensen met nieuwe hulpvragen aankloppen, ook omdat andere organisaties zoals vakbonden en mutualiteiten onbereikbaar waren.”

Vandaag is er veel extra werk door de torenhoge energiefacturen en de Oekraïnecrisis, volgens Debast. Gemeenten worden wel financieel ondersteund om de problemen het hoofd te bieden, maar ze vinden simpelweg niet genoeg sociaal werkers.

 

OCMW: niet de meest populaire werkgever

“Overal vang ik signalen op dat het alsmaar moeilijk wordt om vacatures voor sociaal werkers in te vullen, maar bij de OCMW’s is de situatie het meest prangend”, zegt Koen Hermans, professor sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven) en voorzitter van Sterk Sociaal Werk Vlaanderen.

“Het OCMW is vrijwel de enige plek in het ruimere werkveld waar er een strikte diplomavereiste is voor de job van maatschappelijk werker. Tegelijk is het OCMW niet de meest populaire werkgever voor sociaal werkers”, aldus Hermans.

‘Het OCMW is niet de meest populaire werkgever voor sociaal werkers.’

“De verloning is nochtans verre van slecht. Maar het OCMW is een complexe organisatie. Het sociaal onderzoek is geen evident werk. Daarnaast opereer je in een context waar de finale beslissingen door lokale politici genomen worden. En er is vaak een grote caseload.  Dan is het moeilijk om maatwerk te bieden.”

 

U kan de volledige bijdrage vinden op Sociaal.net - 5 mei 2022.

Werkenbijdeoverheid.be biedt een pakket aan voor vacatures maatschappelijk werk. Stuur ons een mail voor Graag méér info - vacatures maatschappelijk werk.