Trends en acties HR lokale besturen

Door: Mensenwerken 7-3-2023

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Werkenbijdeoverheid.be deed bij het begin van 2023 een bevraging bij lokale overheden om te zien welke  HR-aspecten hen op dit moment bezig houden.

Een aantal van de uitdagingen  liggen in de lijn van trends die we in 2022 zagen. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging, de mentale gezondheid van medewerkers die in 2022 (na Corona) aan bod kwam, lijkt een blijver.

Met ‘duurzame inzet van medewerkers’ wordt een thema aangesneden dat alvast raakvlakken heeft met de eerstgenoemde. We geven verdere duiding en ook de acties die lokale besturen voorzien.

De  belangrijkste HR- uitdagingen  en acties voor 2023

Uitdaging 1: De krappe arbeidsmarkt 

Ook de lokale besturen voelen de krapte op de arbeidsmarkt duidelijk.  56% van de bevraagden ziet dit als absoluut de grootste uitdaging voor 2023.

Dit is alvast niet vreemd nu de lijst van knelpuntberoepen nog is uitgebreid. Naast de krapte in de zorg, komt ook de kinderopvang het het maatschappelijk werk naar voor. Technische profielen en ICT vormen eveneens een groot probleem. Binnen de meer administratieve functies vormt de omgevingsambtenaar een knelpunt. 

Acties

Waar vorig jaar het zich profileren als werkgever (‘employer branding’) als meest voorkomende actie naar voor kwam, kijken nu bijna 2/3 van de bevraagden in de richting van het aanpassen van de procedures in verband met rekrutering en selectie.

Opvallend is dat de oplossingen hoofdzakelijk binnen het eigen bestuur worden gezocht en minder samenwerking (functies delen,…) als actie wordt vermeld.

Uitdaging 2: Mentale gezondheid van medewerkers 

Het thema mentale gezondheid van medewerkers is een blijver.

De sterk veranderende arbeidsmarkt en de nodige psychologische druk voor medewerkers is daarbij zeker een gegeven dat terugkeert. Daarbij is ook duidelijk het inzicht aanwezig dat de uitval van medewerkers niet alleen en grote economische kost is, maar ook een bijkomende belasting voor medewerkers.

Opvallend is dat er meer aandacht gaat naar medewerkersbeleving.

Acties

De  meeste acties  gaan in de richting gaan van welzijnsbevragingen. Het is een vorm die toelaat wat meer inzicht te krijgen in het fenomeen en acties aan te koppelen.

Acties die gericht zijn op de structuren en middelen (personeelsformatie, inrichting functiebeschrijvingen) worden dan weer weinig of niet genoemd.

Uitdaging 3: Duurzame inzet van medewerkers 

Via duurzame inzetbaarheid willen lokale besturen inspelen op retentie, maar ook op de blijvende inzetbaarheid van aanwezige medewerkers. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Daarbij  is het idee achter duurzame inzet dat zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich op zowel nieuwe als ervaren medewerkers.

Uit de bevraging kwamen volgende concrete acties naar voor die men plant in 2023:

-Onthaal van nieuwe medewerkers. Het onthalen en inwerken van nieuwe medewerkers zien 40% van de bevraagden als een belangrijke actie. Daarbij gaat het ook over het afstemmen ook van feedback en opvolging, maar dan specifiek op nieuwe medewerkers gericht.

-Retentiebeleid. Het is duidelijk dat men zich in een aantal besturen zorgen maakt over het grotere personeelsverloop. Ook al is dit niet altijd duidelijk in kaart gebracht, de nood aan acties wordt gevoeld.

Zorgen voor de beleving en waardering van bestaande medewerkers wordt daarbij genoemd, maar ook het organiseren van exit-gesprekken is een veelgeplande actie.

 

Bronnen voor verdere lectuur/actie:

Bevraging personeelsverloop  lokale besturen 2022. Tot 15 april 2023 loopt een bevraging personelsverloop . Via deze korte bevraging organiseert werkenbijdeoverheid.be een kort onderzoek over het personeelsverloop bij lokale besturen 2022. Deelnemers kunnen hun personeelsverloop vergelijken met dat van andere overheidsorganisaties. 

Link voor deelname: bevraging personeelsverloop

-Vlaams Instituut voor Gezond Leven  - EEN BELEID ROND MENTAAL WELBEVINDEN OP HET WERK