Coördinerende rol lokaal bestuur (opvang baby en peuter en opvang schoolkinderen)

Door: Bron: VVSG 28-4-2020

Categorieën
:
Overheid - werkgever ,

 

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Maar de kinderopvang blijft open voor ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken.
Concreet moet de opvang prioriteit geven aan:

Gegeven de omstandigheden is dit "open blijven" niet altijd evident: in sommige voorzieningen zijn er weinig kinderen, in sommige te weinig kinderbegeleiders om de opvang open te houden. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om te coördineren zodat minstens de opvang kan gegarandeerd worden voor die kinderen die dit nodig hebben.


Ook al kunnen zij de opvang niet heropenen omdat bijv. alle kinderbegeleiders ziek zijn of tot een risico-groep behoren, vraag je hen om alle ouders te contacteren. Elke opvangvoorziening moet bereikbaar blijven voor ouders die opvang nodig hebben en dus als zij zelf die opvang kunnen bieden die meteen ook realiseren. Als zij die opvang niet langer zelf kunnen bieden, moeten zij de opvangvraag doorsturen naar het lokaal bestuur/lokaal loket dat een oplossing zoekt voor die opvangvraag.
Gaan zij niet in op de vraag om beschikbaar/bereikbaar te blijven, signaleer dit dan aan de mailbox sluitingkinderopvang@kindengezin.be met de duidelijke vermelding dat reeds contact werd opgenomen met de kinderopvang en dat men weigert mee te werken.

Zorg en Gezondheid vraagt lokale besturen en ouders die nood hebben aan kinderopvang ENKEL beroep te doen op de bestaande kinderopvang.