In- en uitstroom van medewerkers in het lokaal bestuur

Door: Mensenwerken 8-11-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen

 

Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97. 

 

“Werken bij een lokaal bestuur heeft écht sterke troeven om deze uitdaging te counteren. De top 3 van motieven om hiervoor te kiezen is op één: nabijheid. Je werkt waar je woont, en daarin speelt duurzaamheid ook een rol. Een goede work-lifebalans staat op 2, gevolgd door goede werkzekerheid. Dat moet nog béter uitgespeeld worden”, zegt professor Herwig Reynaert.

 

Uitstroom professionals: helft blijft actief in publieke sector

 

Het verloop van lokale ambtenaren  scoort met 2,94 op een schaal van 1-7 niet heel hoog, “Maar het is een aandachtpunt. Als ze uitstromen is dat in een derde van de gevallen naar een ander lokaal bestuur, 20% kiest een andere job in de publieke sector, en een op drie trekt naar de private markt. Exitgeprekken zijn sowieso aan te bevelen”, aldus professor Reynaert. 

Bron: Servantes Barometer, 27 oktober 2022. 

De eerste editie van de Servantes Barometer is een goede nulmeting, bedoeling is om het onderzoek vanaf nu tweejaarlijks te hernemen om verdere evoluties op te volgen. De gedetailleerde resultaten van het onderzoek zullen op 13 maart 2023 voorgesteld worden op het Congres Lokale en Provinciale Politiek.

Werkenbijdeoverheid.be is communicatiepartner van de Servantes Award