/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Vlaamse Regering20-05-2022 10:12
  Op voorstel van viceminister-president Bart Somers - 20 mei 2022 ​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokale bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en...
2bekeken
Bron: Vlaamse Regering20-05-2022 10:10
Bron: Vlaamse Regering, 20 05 2022 De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit,...
29bekeken
Bron: Federale Overheid9-05-2022 9:12
Bron: Federale Overheid, 6 mei 2022. “Federale ambtenaren krijgen de mogelijkheid om – al dan niet anoniem- mistoestanden te melden, worden beschermd tegen alle nadelige gevolgen en krijgen toegang tot passende steunmaatregelen. De federale overheid heeft strikte regels, bijvoorbeeld als het gaat over het uitgeven van overheidsgeld. Dat...
129bekeken
Bron: Sociaal.net 6-05-2022 11:17
Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers overal problematisch te worden.”   Aantal vacatures neemt toe Het aantal nieuwe vacatures die VDAB ontvangt voor maatschappelijk werkers...
291bekeken
Bron: FOD Bosa6-05-2022 9:15
Bron: Fod BOSA, 5 mei 2022   De federale overheid ligt duidelijk nog steeds goed in de markt als werkgever: afgelopen jaar waren er meer dan 100.000 sollicitanten, het hoogste cijfer in vijf jaar tijd. Ook het aantal vacatures nam stevig toe. Dat blijkt uit cijfers met betrekking tot...
117bekeken
Bron: Vlaams Parlement27-04-2022 12:40
  Bespreking van het verslag van de Vlaamse Ombudsdienst in het Vlaams Parlement, 26 april 2022 Commissie Welzijn Dit jaarverslag rapporteert niet alleen over de 8.868 contacten tussen burger en Ombudsdienst, maar ook over de manier waarop de Vlaamse overheidsdiensten zelf de ruim 94.000 eerstelijnsklachten behandeld hebben. De focus ligt...
128bekeken
Mensenwerken25-04-2022 15:40
  In 2022 wordt voor de eerste keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, VVSG, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent de local civil servant in de...
439bekeken
Bron: Vlaamse Regering, 22 04 202224-04-2022 22:45
Bron: Vlaamse Regering, 22 04 2022 In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren en de protocollen afgesloten in comité C1, en na onderhandelingen met de sociale partners, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat het mogelijk maakt...
403bekeken
Bron: Vlaamse Overheid20-04-2022 14:53
Diensten Vlaamse overheid tellen iets minder dan 29.000 personeelsleden  Eind 2021 werkten 28.704 personen bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 om nadien tot 2014 te dalen. Tussen 2014 en 2019 kwamen er opnieuw ongeveer 1.500 personeelsleden bij. Die laatste...
132bekeken
Bron: Minister Binnenlandse 19-04-2022 13:19
Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt elk jaar inzage in de personeelscijfers waarover de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beschikt via de socialezekerheidsaangiftes van lokale besturen. Deze gegevens worden per indicator (personeelsleden; personeelsleden met specifieke opdracht; personeelsleden, naar bestuur; personeelsleden, naar geslacht; personeelsleden, naar leeftijd; personeelsleden, naar prestatieregime; personeelsleden,...
884bekeken
Mensenwerken6-04-2022 23:30
  Bron: Federale overheid - 05 04 2022 De onderstaande inflatievooruitzichten van april 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot maart 2022 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 28 maart 2022. De olieprijs zou gemiddeld 103 dollar per...
872bekeken
Mensenwerken5-04-2022 23:37
Ziekteverlof: de verschillen tussen werknemers, zelfstandigen en (statutair) ambtenaren Bron: De Tijd, 4 april 2022 In de meeste gevallen valt niemand bij ziekte of invaliditeit zonder inkomen. Maar een pas afgestudeerde of iemand die nieuw in een statuut stapt, moet eerst een wachttijd van zes maanden doorlopen. Als u...
596bekeken
Mensenwerken1-04-2022 23:43
Bron: Vlaamse Regering, 1 april 2022 De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar decreet over het lokaal bestuur. Het beoogt vooreerst een optimalisatie van de regelingen rond verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen; leidt tot enkele inhoudelijke verbeteringen wat betreft de organisatie en werking van lokale besturen, het statuut van hun mandatarissen, het personeel,...
822bekeken
Bron: Vlaamse Overheid - 29-03-2022 10:08
Bron: Parlementaire vragen, 29 maart 2022 De gemeenten krijgen er weer een rol bij. In het kader van de tewerkstellingsambities van Vlaanderen is meer samenwerking voorzien tussen lokale besturen en VDAB. De samenwerking VDAB en gemeenten kent een lange historiek. De oprichting van werkwinkels rond de eeuwwisseling, de invoering...
323bekeken
Bron: Vlaams Parlement29-03-2022 9:48
Bron: Parlementaire vragen, 29 maart 2022 De Vlaams minister  van werk zet extra in op de drie takken die oververtegenwoordigd zijn in de top tien van de knelpuntberoepen:  namelijk de bouwsector, de schoonmaaksector en de zorgsector. Bouwsector:
In maart zal de bouwsector samen met VDAB een actieplan uitwerken voor de...
238bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close