/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Hilde Crevits, Vlaams Minister van Werk9-04-2021 0:57
Bron: Vlaams Minister van Werk, Hilde Crevits, 9 april 2021 In de laatste 5 jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021. In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Dat zijn er 6.333 meer dan in februari 2021...
262bekeken
Gauthier Van Dorpe31-03-2021 18:24
Bepaalde benaderingen van strategie, zoals strategische planning en management, zijn uitgegroeid tot een ‘vanzelfsprekendheid’ in de publieke sector. De introductie van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), hét strategische planningssysteem voor de lokale besturen in Vlaanderen, toont de opmars van deze benaderingen aan. Strategische planning en management zijn...
274bekeken
Bron: Federaal Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter31-03-2021 1:08
De federale regering investeert 5,5 miljoen euro om het mentale welzijn op de werkvloer aan te pakken. Steeds vaker krijgen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te maken met stress, burn-outs of andere mentale problemen. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die samen met collega’s Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval...
191bekeken
bron: Vlaamse Regering, 19 maart 202126-03-2021 10:33
DRINGENDE MAATREGELEN KOOPKRACHT VOOR LOKALE BESTUREN bron:Vlaamse Regering, 19 maart 2021 1.Aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord vallen wordt een recurrente koopkrachtverhoging toegekend. Dit gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021en wel op de volgende wijze:•Voor het personeel van de woonzorgcentra en...
1440bekeken
Bron: Vlaamse Ombudsdienst22-03-2021 12:57
Voor 17 lokale besturen fungeert de Vlaamse Ombudsdienst als hun eigen ombudsdienst. In 2018 was Kortrijk het eerste lokale bestuur dat de Vlaamse Ombudsdienst aanwees als eigen lokaal ombudsman. In de loop van 2019 zijn nog acht lokale besturen gevolgd: Pelt, Sint-Truiden, Opwijk, Halle, Kortenberg, Sint-Pieters-Leeuw, Beerse en...
442bekeken
Bron: Vlaamse ministerraad, 12 maart 202112-03-2021 17:07
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door...
579bekeken
Bron: Vlaamse ministerrad / Agentschap Binnenlands Bestuur12-03-2021 17:00
BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
Ministerraad van 12 maart 2021 Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen...
1122bekeken
Bron: Eigen berichtgeving - diverse bronnen8-03-2021 18:39
Naarmate het telewerken langer duurt, klinkt de roep naar een duidelijke regeling en bijkomende vergoeding alvast luider.  Federale overheid:  verhoging van de thuiswerkvergoeding voor het openbaar ambt De ministerraad keurde op 26/02/2021 op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een steunmaatregel...
1786bekeken
Bron: Hoge Gezondheidsraad25-02-2021 11:15
  Resultaten van studie bij gezondheidswerkers en patiënten bevestigt noodzaak aan globale strategie. Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking. Dit weekend nog wees een universiteitsrapport op de slepende onrust bij jongeren tussen 3 en 25 jaar, terwijl een groep huisartsen de...
780bekeken
OPINIE Chris De Meerleer, expert evaluatie 25-02-2021 7:04
  Het sociaal akkoord over de vaste benoeming in het onderwijs wordt gecommuniceerd als een ‘grote stap’ voorwaarts naar een doortastend personeelsbeleid. Alvast grote woorden voor een akkoord dat de echte uitdagingen van de sector uit de weg gaat. Vaste benoeming : een pad van competentie-ontwikkeling Modellen van competentie-ontwikkeling van...
258bekeken
Bron: Fedweb, 23-02-2021 22:45
  Minister Petra De Sutter publiceerde haar beleidsnota Ambtenarenzaken 2.0. Bron: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2021/ambtenarenzaken-één-nota-5-principes Met het oog op een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende administratie die kwaliteitsdiensten verleent aan alle burgers, bouwde de minister haar nota op rond 5 principes: vertrouwen, eenvoud, open, krachtig en gericht op vernieuwing. Vertrouwen Samenwerking: alle resultaten worden behaald in samenwerking met leidende ambtenaren en vakbondsorganisaties. er wordt ook ingezet op internationale samenwerking via samenwerkingen met...
332bekeken
Bron: Parlementaire vragen15-02-2021 16:24
Bron: Schriftelijke vraag van Ilse Malfroot  aan minister Hilde Crevits In het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2020 komt maatwerk naar voor nodig voor de begeleiding voor mensen in armoede. VDAB werkt daarbij aan een traject op maat van de werkzoekende . VDAB zet in zijn dienstverlening in op een traject...
512bekeken
Categorie: Kandidaat
Bron: Parlementaire vragen10-02-2021 15:40
Bron: Parlementaire vragen: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1642423   1. In onderstaande tabel is het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar op 1/12/2020 weergegeven per provincie; voor het Vlaamse Gewest komen de gegevens uit de databank van Opgroeien, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het de NIS- gegevens op 1/1/2020.  Aantal kinderen 
Antwerpen   ...
440bekeken
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken10-02-2021 15:38
Bron: Parlementaire vragen.  https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/1451411#documenten   Het vinden van de nodige gediplomeerde kandidaten voor de functie van CLB-arts is al sinds vele jaren heel moeilijk (CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding). De job van CLB- arts is dan ook een knelpuntberoep geworden. Onlangs werden extra middelen toegekend aan de CLB’s maar desondanks blijft het...
197bekeken
Categorie: Kandidaat
Bron: Parlementaire vragen10-02-2021 15:34
Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/extra-helpende-handen-om-leerachterstand-weg-te-werken   In het Corona VI-decreet zal € 10 miljoen extra worden voorzien voor helpende handen in de klassen van het basis- en het secundair onderwijs. Van zodra dit decreet zijn definitieve vorm heeft en gestemd is, krijgen scholen de nodige richtlijnen over hoe ze deze middelen kunnen aanvragen....
165bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close