Snel zoeken

Aanpassing wedden overheidspersoneel: april 2020 ?

Bron: Planbureau 14-11-2019 16:55
Categorieën: Overheid - werkgever

 

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2019 tot december 2020 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2019 van de FOD Economie. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 25 oktober 2019. De olieprijs zou gemiddeld 64 dollar per vat bedragen in 2019 en 60 dollar per vat in 2020. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,12 dollar per euro in 2019 en 1,13 dollar per euro in 2020.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2019 op 1,5% en in 2020 op 1,4% uitkomen, tegenover 2,05% in 2018 en 2,13% in 2017. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2019 gemiddeld 1,5% en in 2020 1,4% bedragen, tegenover 1,77% in 2018 en 1,85% in 2017.

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in februari 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 3 december 2019.

 

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close