Snel zoeken

Coördinerende rol lokaal bestuur (opvang baby en peuter en opvang schoolkinderen)

Bron: VVSG 31-3-2020 19:30
Categorieën: Overheid - werkgever

 

Kind en Gezin roept op om kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Maar de kinderopvang blijft open voor ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken.
Concreet moet de opvang prioriteit geven aan:

  • kinderen wiens ouders in cruciale sectoren werken en niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken;
  • kinderen in een kwetsbare thuissituatie en voor wie opvang thuis moeilijk is.

Gegeven de omstandigheden is dit "open blijven" niet altijd evident: in sommige voorzieningen zijn er weinig kinderen, in sommige te weinig kinderbegeleiders om de opvang open te houden. Het lokaal bestuur krijgt de opdracht om te coördineren zodat minstens de opvang kan gegarandeerd worden voor die kinderen die dit nodig hebben.


Ook al kunnen zij de opvang niet heropenen omdat bijv. alle kinderbegeleiders ziek zijn of tot een risico-groep behoren, vraag je hen om alle ouders te contacteren. Elke opvangvoorziening moet bereikbaar blijven voor ouders die opvang nodig hebben en dus als zij zelf die opvang kunnen bieden die meteen ook realiseren. Als zij die opvang niet langer zelf kunnen bieden, moeten zij de opvangvraag doorsturen naar het lokaal bestuur/lokaal loket dat een oplossing zoekt voor die opvangvraag.
Gaan zij niet in op de vraag om beschikbaar/bereikbaar te blijven, signaleer dit dan aan de mailbox sluitingkinderopvang@kindengezin.be met de duidelijke vermelding dat reeds contact werd opgenomen met de kinderopvang en dat men weigert mee te werken.

Zorg en Gezondheid vraagt lokale besturen en ouders die nood hebben aan kinderopvang ENKEL beroep te doen op de bestaande kinderopvang.

  • Organiseer zelf geen nieuwe kinderopvang voor kinderen (ook niet voor je eigen kinderen). De professionele kinderopvang blijft open. Zij kregen richtlijnen om die kinderopvang te organiseren vanuit principe van de contactbubbel: kinderen die al frequent contact hadden blijven bij elkaar in vaste groepen. Groepen worden niet gemengd.
  • Organiseer geen kinderopvang met een kinderoppas voor kinderen thuis (of voor je eigen kind thuis). De opvang gaat door in het eigen gezin thuis (met de eigen gezinsleden) of in de kinderopvang. Als het niet anders kan en er voor de opvangnood enkel kan beroep gedaan worden op een kinderoppas thuis, zet dan een vaste persoon in die geen andere gezinnen helpt.
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close